Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy stanowi kompendium wiedzy na temat urlopów pracowniczych oraz innych zwolnień od pracy. Szczegółowo omówiono tu podstawy prawne, zasady udzielania, wymiary, prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy, a także kwestie specyficzne dotyczące takich urlopów, jak:,- urlop wypoczynkowy i dodatkowy

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit
Kadry od A do Z 2019 Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika działu <b>kadr</b> i płac, zajmującego się na co dzień zagadnieniami kadrowymi i będącego jednocześnie wykładowcą na kursach kadrowo-płacowych. Książka <b>Kadry od A do Z</b> obejmuje m.in. ochrony danych osobowych, tematykę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, zatrudniania na pods

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit
infoKALENDARZ kadrowo-księgowy 2020 Beck

Kalendarz dla kadrowych i księgowych z sektora prywatnego i publicznego. Przy każdym miesiącu zebrane zostały najważniejsze informacje kadrowe i księgowe na dany okres. Dodatkowo na pojedynczych, dziennych stronach kalendarium znajduje się przypomnienie najważniejszych zadań i terminów na dany dzień. W części merytorycznej infoKaledarza znajdują si

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit
Dokumentacja pracownicza 2019 ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych – książka z suplementem elektronicznym (wszystkie wzory w pełni edytowalne). Zalety publikacji:,- jedyna na rynku tak wszechstronna dokumentacja spraw pracowniczych,,- gwarancja aktualnej dokumentacji na 2019 roku ,- opracowana m.in. przez pracownika Państwowej Inspekcji Pracy – gwar

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Płace od A do Z w 2019 Cieślak Monika HrServices

Wiele kwestii w zakresie naliczania wynagrodzeń nie jest jednoznacznie uregulowanych w przepisach prawa pracy. Zagadnienia związane z naliczaniem składników wynagrodzenia tj: wynagrodzenie urlopowe czy chorobowe, opodatkowaniem świadczeń pracowniczych i wyceną świadczeń w naturze rodzą wiele pytań. Osoby odpowiedzialne za płace szukają wyjaśnienia

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit
Kadry i płace 2019 książka ODDK Jacewicz Małkowska

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to:,, od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny,

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Regulamin pracy z komentarzem Ciborski książka na CD

Od dnia 1 stycznia 2017 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016 r. poz. 2255), pracodawca zatrudniający co najmniej 20 i mniej niż 50 pracowników wprowadza regulamin pracy, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wystąpi z wnioskiem o jego wprowadzenie,

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Hit
Dokumentacja pracownicza 2019 Oddk ponad 300 wzorów z komentarzem z suplementem elektronicznym

Kompletna i aktualna dokumentacja spraw pracowniczych przygotowana w wygodnej formie edytowalnych wzorów z komentarzami. Zaktualizowane wydanie – stan prawny na 1 lipca 2019 r. – uwzględnia bardzo ważne dla kadrowców zmiany, w tym:,nowe przepisy wprowadzające RODO obowiązujące od 4 maja 2019 r. – w tym zmieniony katalog danych osobowych pracown

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Książka zawiera praktyczne porady dotyczące możliwości rozwiązania bieżących problemów powstających w codziennej pracy w jednostkach samorządu terytorialnego., W drugim wydaniu uwzględniono zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, które weszły w życie 19.05.2018 r. i dotyczą:, – ob

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Świadectwo pracy po zmianach Poradniki kadrowe

Książka w sposób praktyczny i kompleksowy analizuje problemy, z jakimi pracodawcy i służby kadrowe stykają się przy wystawianiu świadectwa pracy. Ponadto zawiera informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w odniesieniu do treści i dokumentu świadectwa pracy, a także omówienie druku świadectwa pracy z przykładami jego wypełnienia. Z opracow

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i s

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sp

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Klasyfikacje statystyczne CN, PKWiU 2019 i PKWiU 2

Komplet POLSKICH KLASYFIKACJI STATYSTYCZNYCH: Nome

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przycho

Książka <b> Szczegółowa klasyfikacja dochodów </b>

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Zarządzanie personelem w małej firmie Małgorzata S

Książka zawiera przegląd rozwiązań dotyczących pro

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Rada pedagogiczna obowiązki, kompetencje i odpowie

Publikacja zawiera praktyczne informacje dotyczące

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Badanie sprawozdań finansowych małych i średnich j

Sprawozdania finansowe małych i średnich jednostek

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka

29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z kome

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Ceny transferowe 2019 Mechanizmy dokumentacje rapo

Publikacja stanowi kompleksowy przewodnik po cenac

Książka Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy
Kadry od A do Z 2019 Cieślak

Książka jest napisana przez praktyka – pracownika