Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Hit
Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku

Najnowszy stan prawny komentarza do kodeksu pracy uwzględnia zmiany obowiązujące od 2019 i 2020 roku, w tym zmiany: ,- dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej, ,- dotyczące organizacji związkowych,,- dotyczące potrąceń z wynagrodzenia za pracę związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi,,- dotyczące szko

Autor: Patulski Andrzej

, Orłowski Grzegorz, Maciej Chakowski, Piotr Ciborski, Przemysław Ciszek, Władysław Patulski, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Wykroczenia związane z zatrudnianiem pracowników i innych osób wykonujących pracę zarobkową Komentarz do ustaw szczegółowych

Jest to pierwsza publikacja, w której tak szeroko skomentowano wykroczenia związane z zatrudnianiem na podstawie umów o pracę i umów cywilnoprawnych.

Autor: Sebastian Kowalski

, Komentarze Becka,

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Hit
Kodeks pracy Komentarz Muszalski stan prawny 1 września 2019 r., 7 września 2019 r.

Kolejne już, 12. wydanie cieszącego się dużą popularnością Komentarza do Kodeksu pracy zawiera kompleksowe omówienie przepisów ustawy z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), uwzględniając wszystkie nowelizacje wprowadzone od momentu ukazania się poprzedniego wydania. W publikacji szczegółowo omówiono m.in.:<br/

Autor: Wojciech Muszalski

, Grzegorz Goździewicz, Anna Kamińska Pietnoczko, Maciej Nałęcz, Władysław Patulski, Krzysztof Walczak, Duże Komentarze Becka,

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Hit
Kodeks pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy Prezydenta RP. Znowelizowane przepisy ułatwiają pracownikom realizację uprawnień pracowniczych w zakresie równego traktowania pracowników, ochrony osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingu, wydawania świadectw pracy i

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Kodeks pracy Komentarz Sobczyk

Komentarz do kodeksu pracy stanowi praktyczne i przejrzyste opracowanie, które stanowi doskonałą pomoc w codziennej pracy zarówno dla pracodawców, reprezentujących ich pełnomocników, jak i pracowników. Oprócz szczegółowej charakterystyki Kodeksu pracy, zawiera omówienie najważniejszych aktów wykonawczych, a także analizę najnowszego orzecznictwa or

Autor: Arkadiusz Sobczyk

, Dominika Dorre Kolasa, Monika Gładoch, Paweł Korus, Leszek Mitrus, Jakub Stelina, Marcin Zieleniecki, Komentarze Kompaktowe,

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Kodeks pracy 2019 Praktyczny komentarz z przykładami omawia zmiany do Kodeksu pracy z inicjatywy prezydenta

Publikacja zawiera najnowsze zmiany obowiązujące od 7 września 2019 r., wprowadzone do Kodeksu pracy z inicjatywy prezydenta. Nowelizacja ta wprowadza zmiany ułatwiające pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadect

Autor: Infor

,

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Hit
Kodeks pracy Komentarz 2019 Jaśkowski

Jedenaste wydanie komentarza do kodeksu pracy uwzględnia wszystkie zmiany, które miały miejsce od czasu ostatniej edycji w 2016 r. W szczególności omówiono nowe regulacje dotyczące:, związków zawodowych;, pracowniczych planów kapitałowych;, postaci czynności prawnej (postać papierowa lub elektroniczna);, ochrony danych osobowych pra

Autor: Kazimierz Jaśkowski

, Eliza Maniewska, Komentarze,

Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników Praxis

Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo to praktyczny komentarz w ujęciu systemowym. Dzięki połączeniu zagadnień materialnoprawnych i procesowych oraz zastosowaniu wskazówek praktycznych, przykładów z praktyki orzeczniczej i wzorów pism, a także systemowi wzajemnych odesłań, Praxis

Autor: Krzysztof Walczak

, Marcin Wojewódka,

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pr

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i s

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sp

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy.

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Planowany termin wysyłki książki o zamknięciu roku

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnienie

Książka Kodeks pracy komentarz dla praktyków uwzględnia zmiany obowiązujące od września 2019 i 2020 roku
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Wybrane zagadn

Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej