Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Hit
Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom

Książka o podróżach i wyjazdach służbowych w administracji publicznej zawiera zbiór wzorów dokumentów – wniosków, regulaminów czy umów, dostępnych także w wersji edytowalnej na dołączonej płycie CD. Książka, która rozwieje wszelkie wątpliwości dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz jazd lokalnych. W pierwszej części publikacji

Autor: Jarosław Jurga

, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji,

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Podróże służbowe Komentarz do przepisów z przykładami rozliczeń

Książka obejmuje swoim zakresem wszystkie aspekty związane z wyjazdami służbowymi pracowników. Wyjazdy takie, powszechnie występujące, pociągają za sobą bardzo liczne problemy. W niniejszej publikacji czytelnik otrzymuje odpowiedzi na znaczną część tych wątpliwości. Omówione w niej zostały wszystkie aspekty delegacji, takie jak:, , pojęcie

Autor: Marek Rotkiewicz

, Sektor publiczny w praktyce,

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Hit
Dokumentacja czasu pracy 2019 wyjaśnienia obliczenia przykłady i gotowe wzory dokumentów

Poradnik zawiera ujęcie czasu pracy przez pryzmat dokumentów, które go dotyczą w firmie. Od stycznia 2019 r. obowiązuje nowe rozporządzenie dotyczące dokumentacji pracowniczej, które wprowadziło zmiany także w sposobie prowadzenia dokumentów z zakresu czasu pracy. Z kolei od 6.6.2018 r. wprowadzono zmiany dotyczące czasu pracy rodziców niepełnospra

Autor: Łukasz Prasołek

, Prawo w praktyce,

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Czas pracy praktyczny komentarz

Integralną częścią książki o czasie pracy jest suplement elektroniczny zawierający komplet dokumentów do natychmiastowego wykorzystania w formacie MS Word oraz teksty niezbędnych aktów prawnych – plik suplementu można pobrać poprzez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego

Autor: Piotr Ciborski

,

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Zatrudnianie czas pracy i wynagradzanie pracowników podmiotów leczniczych wg nowej ustawy o działalności leczniczej

Wyjątkowa publikacja dla pracowników działów kadr oraz osób zarządzających podmiotami leczniczymi – pomoże w zastosowaniu w praktyce nowych przepisów. Od 1 lipca 2011 r. obowiązuje nowa ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654), która zastąpiła obowiązującą od dwudziestu lat ustawę o zakładach opieki zdrowotnej

Autor: Prasołek Łukasz

, Agata Lankamer Prasołek, Ewa Przedwojska, Karol Lankamer,

Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Hit
Systemy równoważnego czasu pracy w kodeksie pracy

Celem opracowania jest kompleksowa analiza przepisów dotyczących systemów równoważnego czasu pracy zawartych w kodeksie pracy. Systemy równoważnego czasu pracy, w przeciwieństwie do większości systemów czasu pracy, umożliwiają planowanie pracy powyżej 8 godzin na dobę, ale przede wszystkim planowanie pracy na różną liczbę godzin w poszczególnych do

Autor: Agnieszka Różańska Prawdzik

,

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Kalendarz BHP 2020 (A5) ODDK

Kalendarz dla pracowników BHP na 2020 rok zawiera

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Zamknięcie roku 2019 Rachunkowość

Książka wyd. Rachunkowość o zamknięciu roku 2019 P

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Urlopy pracownicze 2019 i inne zwolnienia od pracy

Książka Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pr

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Sprawozdanie finansowe za 2019 rok państwowych i s

Już w sprzedaży książka wyd. ODDO to instruktaż sp

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Prawo pracy zbiór przepisów 2019

Kodeks pracy. Wynagrodzenia, urlopy i czas pracy.

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Podatkowe i bilansowe zamknięcie roku 2019 Beck

Planowany termin wysyłki książki o zamknięciu roku

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Komentarz do planu kont Augustowska dla jednostek

Komentarz do planu kont opracowany z uwzględnienie

Książka Podróże i wyjazdy służbowe w administracji publicznej Presscom
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Wybrane zagadn

Głęboka reforma zasad udzielania pomocy publicznej