Książka Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów

Dokumentacja pracownicza w praktyce nowe zasady i wzory dokumentów

4 opinii
148 zł 127.59 zł

Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny wyglądać dane dokumenty oraz w której części akt należy je przechowywać. Tłumaczą również, w jaki s

Dzisiaj sprzedaliśmy 9 sztuk

Autor: Łukasz Paroń

, Marek Choczaj, Biblioteka Kadry i Płace w Administracji, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom

Rok wydania: 2019 Isbn 9788366248021


Książka stanowi praktyczne źródło informacji na temat najważniejszych kwestii związanych z prowadzeniem i przechowywaniem akt osobowych – od momentu zatrudnienia aż po zakończenie stosunku pracy. Autorzy w przystępny sposób wyjaśniają, na co należy zwrócić szczególną uwagę przy prowadzeniu dokumentacji pracowniczej, jak powinny wyglądać dane dokumenty oraz w której części akt należy je przechowywać. Tłumaczą również, w jaki sposób pracodawca może wykazać dopełnienie należytej staranności w procesie ustalania uprawnień pracowniczych, tak aby skutecznie zabezpieczyć własne interesy. Opracowanie zawiera przydatny zbiór wzorów dokumentów, dostępnych w wersji edytowalnej na płycie CD, dotyczących m.in.:
zestawienia godzin przepracowanych przez zleceniobiorcę,
informacji o zastosowaniu monitoringu w zakładzie pracy,
umowy o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
zawiadomienia o zastosowaniu wobec pracownika kary porządkowej,
ewidencji czasu pracy zatrudnionego pracownika.

W jaki sposób zgodnie z nowymi przepisami pracodawca powinien prowadzić i przechowywać dokumentację pracowniczą? Co w praktyce oznacza przejście z formy papierowej na elektroniczną? Jak rodo wpłynęło na zasady pozyskiwania i przetwarzania informacji o pracownikach przez pracodawcę?