Książka Kadry i płace 2019 książka ODDK Jacewicz Małkowska

Kadry i płace 2019 książka ODDK Jacewicz Małkowska

4 opinii
199.5 zł 147.39 zł

Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to:,, od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 236

Dzisiaj sprzedaliśmy 18 sztuk

Autor: Jacewicz Agnieszka

, Małkowska Danuta, praca, zatrudnienie, wynagrodzenie,

Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK

Rok wydania: 2019 Isbn 97883780466912


Książka wyd. ODDK polecana jest osobom rozpoczynającym karierę zawodową w dziale płacowym czy finansowym, jak również doświadczonym pracownikom tych działów kadrowych. Najważniejsze nowości w książce Pani Jacewicz i Małkowskiej na 2019 rok to:

od 1 stycznia 2019 r. nowa dokumentacja pracownicza zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2369), w tym m.in.:
- podział akt pracowniczych na 4 części – A, B, C i D,
- obowiązek przechowywania znacznie większej liczby dokumentów,
- zmiany w zakresie zbieranej dokumentacji (szczególnie w zakresie dokumentacji czasu pracy),
- elektronizacja dokumentacji pracowniczej – ścisłe wymogi przejścia z wersji papierowej oraz określone zasady przechowywania wersji elektronicznej,
- możliwość skrócenia okresu przechowywania akt – ale w zamian bardzo poważne obowiązki względem ZUS;

pracownicze plany kapitałowe:
- szereg obowiązków dla pracodawców, w tym m.in. konieczność podpisania umowy o zarządzanie PPK oraz umowy o prowadzenie PPK,
- obowiązkowe, automatyczne zapisywanie osób zatrudnionych do PPK,
- wpłaty na PPK;

konsekwencje wprowadzenia RODO – zmiany w zakresie ochrony danych osobowych, nowe dokumenty;
konieczność dołączania nowych dokumentów do świadectwa pracy;
zmiany w dokumentach przesyłanych do ZUS – ZUS DRA, ZUS RSA, nowe formularze ZUS OSW, ZUS RIA;
zmiany w terminach i zasadach przekazywania informacji do urzędu skarbowego, nowe druki PIT;
zeznanie podatkowe sporządzane przez Krajową Administrację Skarbową – nowe zasady;
konsekwencje umożliwienia zleceniobiorcom przystępowania do związków zawodowych;
nowa kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w konsekwencji zmiany w innych parametrach powiązanych z tą kwotą;
nowa kwota odpisu na ZFŚS.

W książce Kadry i Płace 2019 znajdziesz wszystko, co potrzebne przy rozliczaniu wynagrodzeń pracowników w jednej książce:
- omówienie wszystkich nowości w rozliczeniach pracowniczych na 2019 rok,
- szczegółowe przykłady liczbowe oparte na rzeczywistych sytuacjach i trudnych problemach,
- bogata dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS – z przykładami wypełnienia druków,
- konkretne wyjaśnienia, np. jak uniknąć błędów przy rozliczaniu wynagrodzeń, jak wyliczyć wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, jakie dokumenty należy sporządzić przy zatrudnianiu pracownika i przy jego zwolnieniu, jak rozliczyć osoby pracujące na umowę-zlecenie i o dzieło.